Objednávka křížovky – tabloid

Pro objednání křížovky vyplňte prosím tento formulář.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Vaše jméno a příjmení *

Adresa *

Váš email *

Telefon *

Účel křížovky *
do časopisu, do novin apod.

Provedení křížovky *
černobílé
barevné

Pokud jste zvolili barevné provedení, vyberte prosím barvu
Obarvuje se legenda a tajenka.

Název křížovky *
Jedno až dvě slova vypisovaná do prázdných políček, např.: název novin či časopisu apod., není nutné uvádět, políčka mohou zůstat prázdná.

Znění Vaší tajenky *
Optimální délka tajenky pro tabloid je 30 - 50 znaků.

Prostor pro Vaše případné poznámky či další přání
Např. přesná velikost tiskové strany (potištěné části), upřesnění barevného odstínu apod.

Souhlasíte s plněním služby ihned po zaplacení ceny, tedy ve lhůtě pro odstoupení
od smlouvy? *

ANONE

Souhlasíte se zveřejněním Vaší křížovky na našich stránkách v sekci Ukázky naší práce? *
ANONE

Vaše cena: 1029 Kč

Podmínky využití služby: *
Souhlasím s obchodními podmínkami a závazně objednávám