Naše záruky

1) Zůstane moje křížovka a osobní údaje důvěrné?

Ano. Každá křížovka je originál a nepublikujeme ji nikam dále, neprodáváme ani neposkytujeme třetím osobám. Vaše jméno a kontakt bude znám pouze nám a využíván výhradně
pro zpracování Vaší objednávky. Ochranu dat našich zákazníků a jedinečnost každé zakázky bereme jako nejvyšší stupeň našich hodnot. Naše služby odpovídají 100 % všech právních předpisů o ochraně osobních údajů.

2) Dostanu svoji zakázku včas?

Ano. Vždy dostanete svoji křížovku v domluveném termínu, případně ještě dříve.

3) Dodržujete vždy zadání?

Ano. Vždy dbáme na to, aby výsledná křížovka zcela korespondovala s Vaším zadáním.