Bludiště

Bludiště je grafický hlavolam, ve kterém je úkolem luštitele dojít z jednoho bodu do bodu druhého. V bludišti je mnoho cest a křižovatek a člověk musí mezi ostatními najít tu jedinou správnou cestu k cíli. Do bludiště Vám na jeho začátek a konec můžeme vložit dvě písmena, slova, čísla či obrázky, které si budete přát.

Jak vytvoření bludiště objednat?

Pro objednání bludiště stačí vyplnit níže uvedený objednávkový formulář a specifikovat do něj svoje požadavky. Bludiště Vám vytvoříme a zašleme e-mailem do 3 dnů od objednání ve formě PNG a PDF, připravené k tisku, vždy ve dvou provedeních: vyluštěné (pro Vaši kontrolu) a nevyluštěné (pro tisk). Cena za vytvoření bludiště je 279 Kč.

Pro objednání bludiště vyplňte tento formulář

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


  1. s písmenyse slovys číslys obrázky
  2. Pokud chcete vytvořit bludiště s písmeny, slovy nebo čísly, prosím, napište nám výraz, který má být na začátku i na konci bludiště na první řádek níže, pokud chcete vytvořit bludiště s obrázky, prosím rovněž je zde oba nahrajte

  3. Cena: 279 Kč
  4. Souhlasím s obchodními podmínkami a závazně objednávám